Department of Economics and Business Economics

System Dynamics Modeling, its concept of causality and particular relevance for providing the Balanced Scorecard thinking with a dynamic analytical framework

Research output: Working paperResearch

Documents

Dette paper har til formål at fremme ideen om at støtte den strategiske læringsproces i virksomheder ved brug af formaliserede modeller. I den henseende mener vi det er meget i tråd med begrebet "Business Analytics", der synes at få mere og mere popularitet i form af data-drevet strukturel tænkning og beslutningstagning, og gerne i form af formelle modeller. Balanced Scorecard (BSC) tænkningen leverer de relevante begreber, der forbinder de strategiske beslutninger til det taktiske / operative niveau gennem omhyggeligt udvalgte KPI'er. Desuden er ideen om at opdele virkeligheden i et sæt perspektiver – i den oprindelige model (1) det finansielle perspektiv, (2) kundeperspektivet, (3) de interne processer og leverings- perspektivet samt (4) medarbejderperspektivet et centralt element i BSC-tankegangen. Formålet med den oprindelige BSC-opstilling var primært at understøtte taktisk / operative beslutninger og i den forbindelse blev begreber som cockpits og dashboards udviklet. Vi har dog her til hensigt at sætte fokus på processen med strategisk læring, hvilket også anerkendes af Kaplan og Norton i 2007, hvilket i det væsentlige er en langsigtet øvelse. Kaplan og Norton kan citeres for at sige, "Recently, we have seen some companies move beyond our early vision for the scorecard to discover its value as the cornerstone of a new strategic management system.  Used this way, the scorecard addresses a serious deficiency in traditional management systems: their inability to link a company’s long-term strategy with its short-term actions". Derfor bør BSC taktiske / operative opsætning designes i en dynamik kontekst, en tid rekursiv indstilling, som kræver et begreb om kausalitet. Det er her en systemdynamikmodellering (SDM) kommer ind i billedet, idet den giver både et årsagssammenhæng og et koncept, der relaterer "change" (satser) til "state" (niveauer) af matematisk integration. Ledelsen spiller en afgørende rolle i forbindelse med at forbinde disse to områder (BSC og SDM) med hinanden, at den typisk skal adressere hvilke KPI'er der bør knyttes sammen og hvad der skal være den kortsigtede årsagseffektretning. Det mest almindelige værktøj til denne opgave kaldes ”Causal Loop Diagramming” (CLD) teknik.

Original languageEnglish
Place of publicationAarhus
PublisherInstitut for Økonomi, Aarhus Universitet
Pages1-19
Number of pages18
Publication statusPublished - 10 Jul 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 129904809