Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Symptom attributions in patients with colorectal cancer

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Størstedelen af kolorektal cancere opdages gennem patienters symptomatiske henvendelse i almen praksis. Man ved dog ikke meget om, hvordan patienter selv oplever deres symptomer. Formålet med studiet var, at undersøge om symptom attributioner er associeret med hvilket symptom man oplevede før lægesøgning, med socio-demografi og med patient intervallet.
Dette blev undersøgt gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt nydiagnosticerede patienter med kolorektal kræft. Patienterne blev spurgt ind til tiden før lægesøgning, herunder hvilket symptom de oplevede som det væsentligste og hvilke årsager de tillagde dette symptom.
Blod i afføring blev oftest nævnt som det væsentligste symptom. Studiet viste, at patienter der angav blod i afføring som deres væsentligste symptom, havde en signifikant 94% større sandsynlighed for at attribuere dette symptom til kræft end patienter der ikke angav blod i afføring som deres væsentligste symptom. Studiet viste også, at patienter med høj uddannelse i mindre grad attribuerede deres symptomer til psykologiske årsager sammenlignet med patienter med lav uddannelse. Der var ingen signifikant sammenhæng mellem symptom attributioner og patient interval, men der var en tendens til, at patienter der havde angivet (benigne somatiske) årsager såsom en hæmoride eller rift var mere tilbøjelig til at have et langt patient interval.
Studiet bidrager med viden omkring patienternes egne opfattelse af årsager til symptomer, der medfører lægebesøg og som formentlig er relateret til deres kolorektal kræft.

Original languageEnglish
JournalBMC Family Practice
ISSN1471-2296
DOIs
Publication statusPublished - 3 Sep 2015

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 90855861