Styrker som løftestang til optimal læring

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

En af tidens trends 21st Century Skills fokuserer på, at børn skal lære mere, samt at børn skal lære at lære mere. Det første er et kvantitativt mål - at lære mere, der ikke siger noget om, hvad børn skal lære, eller hvor godt de skal lære noget. Det andet er metakognitivt - at lære at lære - altså at være bevidst om, hvad der skal læres, hvordan man lærer og hvorfor man lærer. Nærværende artikel har fundament i styrkebaseret læring; hvordan børns karakterstyrker ses som mulige veje til læringspotentialet baseret på et ph.d-projekt, der har undersøgt, om et udgangspunkt i elevens styrker og det at bringe dem i anvendelse i pædagogisk praksis kan skabe bedre læring og bedre trivsel. I denne artikel belyses sammenhængen mellem elevers og undervisers forståelse af læring med udgangspuntk i styrkebaserede læringsinterventioner og betydeningen for læringens transferværdi - om eleven kan anvende læringen i nye eller ukendte situationer. Artikeln tager udgangspunkt i SOLO-taksonomien og skelnen mellem overflade- og dybdelæring, det kobles til positiv psykologi og karakterstyrker og konkretiseres gennem anvendelse heraf i et konkret forskningsprojekt. Afslutningsvis perspektiveres resultaterne heraf.
Original languageDanish
Article number5
JournalKognition og pædagogik
Volume28
Issue107
Pages (from-to)54-65
Number of pages12
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 129223498