Department of Law

Støjregulering af Metroselskabets arbejde med etablering af Cityringen - Del II: Afgørelserne vedrørende anlæg i Københavns Kommune og ændringen af Cityringloven

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

I artiklen redegøres der for, hvordan Københavns Kommune forvaltede sine ejerinteresser som miljømyndighed samt de mange klagenævnsafgørelser, der blev truffet af Natur- og Miljøklagenævnet med kritik f kommunens afgørelser. Nævnets ophævelse af påbud fik kun en kort gyldighedsperiode, idet Folketinget ændrede cityringloven og samtidig ophævede de trufne klagenævnsafgørelsers fremtidige virkning.
Original languageDanish
Article numberTfM 2014, 154
JournalTidsskrift for Miljø
Issue12
Pages (from-to)387-401
Number of pages24
ISSN1603-8398
Publication statusPublished - 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 84193687