Aarhus University Seal

Stenrev som muligt kvælstofvirkemiddel: Vækstbetingelser for bentiske alger og deres betydning for ilt- og næringsstofdynamikken i Limfjorden

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

Links

Denne rapport præsenterer data, der danner fagligt grundlag for at vurdere, om
genetablering af stenrev i Limfjorden kan udgøre et virkemiddel, der på sigt kan
bidrage til at reducere den interne næringsstofbelastning og samtidig forbedre den økologiske tilstand i Limfjorden. Dette bliver i rapporten belyst gennem en
omfattende række eksperimentelle og feltbaserede studier af lyskrav og fysiologisk stress hos makroalger, lysforhold på bunden, vandkvalitet og processer af betydning for ilt- og kvælstof dynamik i Limfjorden. Resultaterne viste, at stenrev i Limfjorden, ikke havde positive effekter på iltforhold og på tilbageholdelse og fjernelse af kvælstof eller fosfor. En væsentlig årsag til de udeblevne effekter af makroalger, var dels de meget lave dækningsgrader (biomasser) af store flerårige makroalger, men også at revene er forholdsvis små og domineres af kolonidannende dyr. Der kræves en reduktion i lyssvækkelsen på op mod 42%, før makroalger kan forventes at bidrage positivt til iltproduktionen på større dybder i Løgstør Bredning og dermed øge
tilbageholdelsen af kvælstof og fosfor i fjordbunden.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherAarhus Universitet
Number of pages108
ISBN (Electronic)978-87-7156-518-8
Commissioning bodyMiljø- og Fødevareministeriet
Publication statusPublished - 1 Nov 2020
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number394

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 200353525