Sprogpolitik i en postkolonial kontekst. Skolesprog og quality education i Zambia

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

FNs fjerde verdensmål om quality education indebærer ifølge både FN og uddannelsesforskningen, at navnlig den tidlige grunduddannelse forankres i lokale sprog og sproglige praksisser. I mange postkoloniale udviklingslande benytter børn og voksne mere end ét sprog i dagliglivet, herunder et eller flere lokale/regionale sprog samt et nationalt sprog, der typisk er identisk med de tidligere europæiske koloniherrers, fx engelsk, fransk, portugisisk eller spansk. Den stigende opmærksomhed på sproglig diversitet og sprogtilegnelse skaber potentielt bedre uddannelsesmuligheder for børn i udviklingslande, men den aktiverer også en række historiske, sociale og politiske problemstillinger. Med udgangspunkt i nyere sociolingvistisk teori og et sprogligt-antropologisk feltstudie blandt børn, forældre og lærere i et landsbysamfund i det sydlige Zambia i 2008-09 diskuterer jeg i denne artikel, hvordan sådanne problemstillinger manifesterer sig i den konkrete skolehverdag.
Original languageDanish
JournalSprogforum
Issue71
ISSN0909-9328
Publication statusAccepted/In press - 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 167362243