‘Spejlinger’ af studierne på SAM, AU forår 2010: Rapport med opsummeringer og anbefalinger vedrørende den pædagogiske del

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

  • Torben K. Jensen, Denmark
Formålet med at ’spejle’ de fire store uddannelser på SAM, AU – Statskundskab, Jura, Økonomi og Psykologi – er på det pædagogiske område:
• At synliggøre de pædagogiske og administrative valg og begrundelserne for dem
• At udbrede kendskabet til de pædagogiske og administrative valg blandt de centrale aktø-rer, der har ansvaret for undervisningen og uddannelserne
• At tage stilling til de pædagogiske og administrative valg bag med henblik på sikring af kvalitet i undervisning og uddannelser
• At identificere ’best practice’ og inspirere til udvikling på tværs af uddannelser og undervis-ningstraditioner
Formålet har endvidere været:
• At identificere eventuelle potentialer for effektivisering af – og øget kvalitet i - administrati-on en af uddannelserne gennem konvergens og/eller harmoniseringer af ordninger og/eller fælles drift.
• At implementere væsentlige dele af AUs kvalitetspolitik (især målsætningerne 4.2, 4.3, 4.5 og 4.6 om henholdsvis uddannelsernes struktur og forløb, udvikling af undervisning, udvikling af uddannelserne og uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet).
• At forberede akkrediteringen af uddannelserne ved ACE
Original languageDanish
Publication year1 Jun 2010
Number of pages10
Finished01/06/2010
Publication statusPublished - 1 Jun 2010

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 44353541

30885 / i28