Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Socialkapital - en ny produktionsfaktor?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Hvad betyder socialkapital og hvordan kan den skabes? Socialkapital er muligvis en ny produktionsfaktor, som bør føjes til traditionel menneskelig og fysisk kapital. Socialkapital er værdiskabende, fordi den øger graden af tillid mellem mennesker og dermed bevirker, at flere transaktioner kan finde sted uden håndhævelse af en tredjepart. Teori og empiriske overvejelser, specielt i forbindelse med Østeuropa, fører til tre generelle anbefalinger angående skabelsen af socialkapital i f.eks. Danmark: For det første må staten fjerne og minimere sin rolle i økonomien og skabe plads til frivillig organisation og frihandel. For det andet bør statens tilbagetrækning kombineres med bestræbelser på at øge den økonomiske vækst og vinde folkelig opbakning til at gennemføre reformer. For det tredje bør frivillige grupper, som skaber socialkapital, ikke institutionaliseres, da de i så fald kan udvikle sig til økonomisk skadelige interessegrupper
Original languageDanish
JournalOekonomi og Politik
Issue1
Pages (from-to)35-40
Number of pages6
ISSN0030-1906
Publication statusPublished - 1999

    Research areas

  • Socialkapital, Produktionsfaktor, Tillid, Transaktionsomkostninger, Østeuropa, Frivillig Gruppedannelse, Økonomisk Vækst, Institutioner, Omfordeling, Interessegrupper

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32312183