Social resiliens i Nanortalik

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Taitsiannguaq Tróndheim, Misi, Sermersooq Kommunia, Greenland
  • Peter Berliner
Artikel handler om social resiliens blandt unge i Nanortalik. Dette undersøges dels gennem en spørgeskemaundersøgelse og dels gennem interviews. Denne artikel fokuserer på spørgeskemaundersøgelsen. Formålet med undersøgelsen er at pege på områder i de unges liv, som med fordel kan styrkes for at øge trivsel og fælles styrke til at forebygge, møde og komme sig over modgang i livet. Det sidste er det, vi her kalder social resiliens. Seks klasser deltog i spørgeskema undersøgelsen (8.- 10. klasse samt Majoriaq). Det blev til 68 udfyldte spørgeskemaer. Samlet set viser resultaterne, at omkring 20 % af de unge aldrig eller sjældent er tilfredse med sig selv og ligeledes omkring
20 % føler sig aldrig eller sjældent glade. Cirka 20 % svarer, at de aldrig eller sjældent føler sig rolige. Vi så endvidere, at kun lidt over halvdelen af de unge har nogle som de ofte eller altid kan betro sig til samt at de kan have svært ved
at slappe af sammen med andre. De unge mener selv at respekt for hinanden, tryghed og er de vigtigste værdier for dem – sammen med kærlighed til børn og samarbejde. De mener også, at der generelt er tillid, tryghed og respekt i lokalsamfundet, men især respekt og tryghed ligger lidt lavere i lokalsamfundet end i de unges egne værdier. Undersøgelsen peger på, at der generelt er en høj grad af trivsel og social resiliens blandt unge, men at det er vigtigt at styrke dette, således at det omfatter alle unge og ikke blot 4 ud af 5. Denne styrkelse kan tage afsæt i det høje niveau for tillid, respekt og sikkerhed/tryghed, som lokalsamfundet ifølge de unge allerede rummer i høj grad. Man kan fokusere på at være endnu mere respektfuld og tillidsfulde og derved skabe endnu flere områder med tryghed for alle.
Original languageDanish
JournalPsyke & logos
Volume38
Issue1
Pages (from-to)165-192
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 118481475