Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Social kapital og økonomisk sociologi

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Hvad er social kapital? Vi søger at besvare dette spørgsmål i en tværvidenskabelig tilgang, som forener økonomi og sociologi. Dette sker i tre dele. Det generelle økonomiske udgangspunkt er hentet fra New Institutional Economics (NIE) med dets fokus på asymmetrisk information og deraf følgende transaktionsomkostninger. Dernæst inddrager vi Bourdieus kapitalteori og viser, hvorledes kulturelle forhold generelt kan kompensere for tilstedeværelsen af asymmetrisk information. Endelig introducerer vi social kapital begrebet som en yderligere konkretisering af Bourdieus kapital tilgang. Samlet argumenterer vi for, at social kapital i form af tillid kan operationaliseres og løse det grundlæggende problem i NIE ved at kompensere for asymmetrisk information og dermed mindske transaktionsomkostningerne i forbindelse med social og økonomisk interaktion. Således kan social kapital anskues som en ny kapitalform, der vil kunne inddrages i forklaringen af forskellige landes økonomiske velfærd.
Original languageDanish
JournalDistinktion
Volume7
Pages (from-to)105-18
Number of pages86
ISSN1600-910X
Publication statusPublished - 2003

    Research areas

  • Social Kapital, New Institutional Economics, Asymmetrisk Information, Transaktionsomkostninger, Uformelle Institutioner, Pierre Bourdieu, Tillid, Økonomisk Vækst

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32323085