Skolevanskeligheder set fra forældres perspektiver - om organisering af forældresamarbejde som opgave for PPR

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen analyserer ud fra forældrenes fortællinger forløbene omkring to drenge, der kommer i vanskeligheder i skolen, og hvor PPR inddrages. Begge forløb er karakteriseret ved at psykologens samarbejde med forældrene ender ret isoleret omkring forældre-barn relationen eller relationen mellem en lærer og et barn. Artiklen peger hvordan sociale dynamikker i klassen og samarbejdet i forældregruppen har betydning for, hvordan forældrene forstår deres barns vanskeligheder og for hvordan de kan indgå i samarbejdet med skolen. I artiklen argumenteres for forståelse af samarbejde som konfliktuelt, i den forstand at et samarbejde skal håndtere forskellige perspektiver på, interesser i og forskellig viden om det, der samarbejdes om. I de analyserede forløb ser konflikter i samarbejdet (mellem skole og forældre, samt forældrene indbyrdes) ud til at hænge sammen med at forskelle i, hvordan børn, lærer og forældre oplever klassen ikke undersøges – og de forskellige perspektiver kommer til at stå over for hinanden i en uforenelig strid. Artiklen lægger op til diskussion af, hvordan skoler kan inddrage PPR i forhold til at organisere samarbejde, der understøtter forældrenes fællesskab om klassen, dvs. at forældre sammen kan håndtere dilemmaer og vanskeligheder i børnenes skoleliv (fx hvordan børn håndterer skolens mangesidige krav og foranderlige betingelser forskelligt).
Original languageDanish
JournalPædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Volume56
Issue2
Pages (from-to)69-84
ISSN1903-0002
Publication statusPublished - Apr 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 144301519