Skolemuseet

Research output: Other contributionCommunication

  • AU Library, Emdrup
Denne blog handler om udpakningen og gennemgangen af det tidligere Dansk Skolemuseums samling, om opbygningen af et nyt digitalt skolemuseum og om formidlingen af vores skolehistoriske kulturarv. I 2008 lukkede Dansk Skolemuseum og samlingen blev pakket ned i containere. Undervisningsministeriet overdrog ansvaret for samlingen til Danmarks Pædagogiske Bibliotek, senere AU Library, Emdrup, som i de næste otte år arbejdede på en holdbar løsningsmodel. Med en økonomisk støtte på fire millioner kroner, har A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal nu gjort det muligt at gennemgå og vurdere den opmagasinerede del af samlingen. Nationalmuseet forestår håndteringen af samlingen og sørger for, at den efterfølgende tilbydes til interesserede museer og skoler i hele landet. Samtidigt har AU Library, Emdrup fået midler af A. P. Møllerfonden til at opbygge et digitalt skolemuseum.
Original languageDanish
Publication year2018
PublisherFagbladet Folkeskolen
Publication statusPublished - 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 136345889