Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skaber den nye økonomi højere produktivitet?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Documents

Den kraftige og vedvarende vækst i USA og det tilhørende boom i IT-sektoren er grundlaget for begrebet 'Den nye Økonomi', der er dukket op i sidste halvdel af 90'erne. Den grundlæggende sammenhæng mellem de to fænomener er, at IT-industrien i sig selv og produktivitetsstigninger i de øvrige brancher, som følge af øget anvendelse af IT, har skabt kraftig fokus på IT-industrien, herunder har den nuværende regering som erklæret mål at gøre Danmark til verdens bedste IT-nation. Spørgsmålet er, om der kan spores samme tendens i Danmark som i USA? I denne artikel undersøges for første gang på basis af virksomhedsdata, om der kan identificeres produktivitetsstigninger i slutningen af 90'erne, og det teoretiske grundlag for analyserne er total faktor produktivitetsmodeller. I Finansredegørelse (2001) påvises der generelle produktivitetsstigninger på makroplan, og der argumenteres for, at denne stigning skyldes øget IT-anvendelse. Denne analyse supplerer således disse analyser ved at påvise, at der fra 1994 og frem er øget produktivitet i IT-sektoren. Den del af IT-sektoren, der findes i industrien, har haft en stigende men stagnerende vækst, og de seneste år er det det først og fremmest IT-sektoren i servicesektoren, der har haft store produktivitetsstigninger. Det gælder også for telekommunikationssektoren, medens der blandt IT-konsulentvirksomheder lidt overraskende ikke kan påvises tilsvarende produktivitetsstigninger.
Original languageDanish
JournalLedelse og Erhvervsoekonomi
Volume65
Issue4
Pages (from-to)189-197
Number of pages9
ISSN0902-3704
Publication statusPublished - 2001

    Research areas

  • New economy, Productivity, IT industries, Business Cycle, Growth

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 32320282