Situationsanalyse: forældrepositioner i elevers mobning som eksempel

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterEducation

  • Nina Hein
Kapitlet illustrerer, hvordan man kan anvende situationelle kort som analytisk redskab. Situationelle kort kan bruges med forskellige teoretiske afsæt, men er særligt velegnede til at skabe indsigt i komplekse, sociale dynamikker, hvor det vidende, handlende subjekt ikke sættes som analysens centrum. Fokus i denne type af analyse rettes mod relationerne mellem forskellige elementer og kræfter i en given empirisk situation og på den måde, hvorpå disse opnår betydning og agens igennem hinanden og den større situation, de er en del af. På den måde får man mulighed for at undersøge virkelighedsproducerende processer i hverdagssituationer og hvordan disse skaber mulighedsbetingelser såvel for de humane som for de non-humane aktører, der er involveret i situationen. Ved at arbejde med situationelle kort, der kan rumme de fleste typer af empirisk materiale på én gang, kan man med denne tilgang således indfri en ambition om at opnå indsigter i gensidigt konstituerende dynamikker mellem mange forskellige kræfter. Den præsenterede analytik er inspireret af sociologen Adele Clarkes `Situational Analysis´(2005), som jeg har kombineret med udvalgte begreber og perspektiver fra poststrukturalistisk og ny-materialistisk tænkning.
Original languageDanish
Title of host publicationKvalitative analyseprocesser : med eksempler fra det pædagogisk psykologiske felt
EditorsLouise Bøttcher, Dorte Kousholt, Ditte Alexandra Winther-Lnqvist
Number of pages23
Place of publicationFredderiksberg
PublisherSamfundslitteratur
Publication year19 Nov 2018
ISBN (print)9788759332764
Publication statusPublished - 19 Nov 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 141900062