Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Selvledende organisering

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearchpeer-review

Udviklingen mod større udbredelse af selvledelse gør medarbejderens forhold til sig selv til et kompliceret ledelsesforhold, som aktualiserer forholdet mellem individet og organisationen på nye måder, der undersøges i bogen. Bogen bygger på forskningsprojektet ”Trivsel, produktivitet og selvledelse” (forkortet TRIPS) - et projekt støttet af arbejdsmiljøforskningsfonden. I projektet har vi undersøgt og udfoldet tre nye tendenser, der stiller forholdet mellem organisation og medarbejder på nye måder:
1. Ændringer i opfattelser af, hvordan medarbejdernes identitet og personlighed er en ressource som kræver, at medarbejderne leder deres følelsesmæssige investering i arbejdet
2. Ændringer i arbejdets indhold, som kræver løbende reaktualisering og udvikling af kompetencer
3. Ændringer i ledelsesformer som på en gang søger at motivere og måle medarbejdernes adfærd og præstationer

Bogen undersøger udviklingen mod selvledelse i forhold til arbejdets organisering, og udvikler begreber, der er på højde med det selvledende arbejdes kompleksitet.
Udgangspunktet for bogen er organisatorisk, hvor den ikke undersøger selvledelse som et individuelt fænomen eller en individuel styringsmaksime. Afsættet er, at når ’alle’ medarbejdere forventes at være mere selvledende, er der tale om et organiseringsprincip og vi vil undersøge det som sådan.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherNyt fra Samfundsvidenskaberne
Number of pages240
ISBN (Print)9788776831639
Publication statusPublished - 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 120583620