Aarhus University Seal

Selviakttakelsens poetikk: En lesning av Camilla Wergelands dagbok fra 1830-årene

Research output: Book/anthology/dissertation/reportDoctoral thesis

  • Kristin Ørjasæter, Denmark
  • Scandinavian Institute
Med utgangspunkt i en utforskning av tekstens formelle karakter og dens tilblivelseshistorie, analyseres kjærlighetstematikken og dagbokens poetikk i lys av samtidens estetikkdebatter. Hovedfokuset ligger på dagbokens selvrefleksive karakter, og det påvises hvordan det ikke er kjærlighetsobjektet, men det skrivende subjektet som konstrueres. Subjektivitetsdiskusjonen i denne doktoravhandling relaterer først og fremst til tysk romantikk.
Translated title of the contributionPoetics of the Self: The diary of Camilla Wergeland from the 1830's. A reading.
Original languageNorwegian
Place of publicationOslo
PublisherUnipub
Number of pages358
ISBN (Print)0806-3222
Publication statusPublished - 2002

    Research areas

  • Diary, Romanticism, Camilla Collett, Self-reflection

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 571790