Scenariedidaktik: et bud på en fagdidaktik i teknologiforståelse

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen præsenterer scenariedidaktik som bud på en fagdidaktik i Teknologiforståelse. Teknologiforståelse dækker over flere uddannelser og fag (Teknologiforståelse i folkeskolen, fx Informatik på gymnasiet og Teknologiforståelse og digital dannelse på læreruddannelsen). Samtidig er fagfeltet beskrevet som et indhold gennem de fire indholds- og kompetenceområder (didaktikkens hvad) og med konkrete metodeanvisninger gennem designtilgangen (didaktikkens hvordan), men der mangler begrundelser herfor (didaktikkens hvorfor), som kan virke på tværs af uddannelser og fag. Her er almendidaktikken scenariedidaktik et læringsteoretisk forankret bud gennem undervisning, der mimer omverdenens anvendelse af faglighed i kontekstualiserede scenarier, hvor man producerer noget til nogen i en designproces. Samtidig tilbyder scenariedidaktikken et sprog til at forstå og diskutere den designbaserede tilgang til den undervisning, det nye fagfelt fordrer. Artiklen fokuserer primært på folkeskolefaget, sekundært på læreruddannelsen, mens dens didaktiske tilgang også vil have relevans for gymnasiet.
Original languageDanish
JournalUnge Paedagoger
Issue1
Pages (from-to)88-100
Number of pages13
ISSN0106-5386
Publication statusPublished - Mar 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 181972991