Samfundsøkonomiske gevinster ved forbedret vandkvalitet: Udvikling og anvendelse af metaanalysefunktion til benefit transfer

Marianne Zandersen*, Søren Bøye Olsen, Louise Martinsen, Toke Emil Panduro, Kahsay Haile Zemo, Berit Hasler

*Corresponding author for this work

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

Abstract

Denne rapport præsenterer et nyt og forbedret grundlag for samfundsøkonomisk værdisætning af de velfærdsmæssige gevinster ved at forbedre vandkvaliteten i danske åer, søer, fjorde og kystvande. Det udviklede værktøj, en metaregressionsfunktion, er udviklet på baggrund af resultater fra nordiske studier, og
viser en tilfredsstillende grad af præcision. Funktionen kan bruges til overførsel af værdisætningsestimater til områder og projekter hvor der ikke er eksisterende viden om værdien af vandkvalitetsforbedringer i Danmark og de nordiske lande. Rapporten er ledsaget af et Excel-baseret værktøj hvor brugere selv kan anvende metafunktionen til overførsel. Rapporten indeholder også et eksempel på beregning af betalingsviljen for at opnå god økologisk status i de kystvande der ikke endnu har
opnået dette miljømål i henhold til vandplanerne.
Original languageDanish
PublisherAarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy
Number of pages63
ISBN (Print)978-87-7156-668-0
Publication statusPublished - Mar 2022
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number486

Cite this