Aarhus University Seal

Sæt økonomi på din sundhedsrådgivning.

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceCommissioned

Dyrlægens anbefalinger til handleplaner er et element i obligatorisk sundhedsrådgning. Men mange gange følger landmanden ikke dyrlægens anbefalinger, sandsynligvis fordi der er usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser. I en tid hvor landbruget er økonomisk presset vil landmændene være tilbøjelige til at fravælge løsninger, der er forbundet med udgifter i starten. Derfor vil en prognose på de økonomiske konsekvenser af at implementere en handleplan være til stor nytte for både dyrlæge og landmand. Dyrlægen vil kunne give mere kvalificerede råd til forbedringer af produktion og økonomi, idet der kan fokuseres på handleplaner med positive økonomiske effekter. Eventuelle anbefalinger med negativ effekt på økonomien kan frasorteres eller præsenteres med andre gode argumenter! Landmanden får en mere effektiv rådgivning, da de økonomiske konsekvenser af dyrlægens anbefalinger vil give landmanden et bedre beslutningsgrundlag for, hvilke anbefalinger han ønsker at følge.
I løbet af 2013-2014 udvikles en 2-siders rapport, der præsenterer de økonomiske konsekvenser af de 15 hyppigste forslag til management ændringer. Projektet er ledet af Dyrlæger og Ko (1) og udføres i samarbejde med Aarhus Universitet og SimHerd A/S. Rapporten kan anvendes som dialogværktøj og beslutningsstøtte og indgå i rådgivningsrapporterne. De økonomiske konsekvenser beregnes med udgangspunkt i data fra bedriftens egen besætning og aktuelle produktion ved hjælp af SimHerd-modellen. Dermed opnås at beregningen af konsekvenserne bliver specifikke for den enkelte besætning. Det er vigtigt, da samme tiltag kan have væsentligt forskellige konsekvenser i to besætninger. Processen vil blive automatiseret og rapporten produceret ved hjælp af ganske få klik. Hvis rapporten vækker nysgerrigheden til at justere de foreslåede handleplaner, kan man naturligvis stadig gå ind i SimHerd-modellen og arbejde mere i detaljer med de relevante managementændringer.
Indholdet af rapporten er baseret på ideer og ønsker fra en gruppe dyrlæger og en gruppe landmænd, som har givet input til både listen med relevante handleplaner og til output-formatet. Ud over de økonomiske kortsigtede og langsigtede konsekvenser vil rapporten også omhandle arbejdstidsforbrug, metan-produktion og omlægning til økologi.
Projektet er lige nu i programmeringsfasen. Hen over efteråret og vinteren skal en testversion afprøves af en række dyrlæger hos Dyrlæger & Ko og deres landmænd, hvorefter rapporten skal evalueres og tilrettes. Det endelige produkt forventes klar til brug sommeren 2014.
Projektet er støttet at GUDP (Grønt Udviklings og DemonstrationsProgram)
Original languageDanish
Publication year2013
Publication statusPublished - 2013
EventDDD Kvægkonference - Vingsted Centret, Bredsten, Denmark
Duration: 5 Sept 20135 Sept 2013

Conference

ConferenceDDD Kvægkonference
LocationVingsted Centret
CountryDenmark
CityBredsten
Period05/09/201305/09/2013

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 69484081