»Så er jeg Hr. Pindse, så er du en rive«: hvordan indskolingselever træder i rolle i dramatisk fiktion

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklens formål er at formidle foreløbige fund fra ph.d.-projektet Stor drama med de små (2022-2025), som undersøger undervisning med procesdrama i danskfaget i den danske grundskoles mindste klasser, hvor børnene er i alderen seks til otte år. Artiklen belyser forskningsspørgsmålet: Hvordan træder 1. klasse-elever i rolle i dramatisk fiktion?
Spørgsmålet undersøges gennem videoempiri med fokus på tre udvalgte syvårige elever i en klasserumssituation med
procesdrama, hvor klassen arbejder med lærer i rolle, og i en improviseret interviewsituation, hvor de tre elever vælger
at arbejde med fortællerstyret spil. Artiklens centrale fund består i, hvordan to af eleverne hver især bevæger sig ind
i den dramatiske fiktion: den ene gennem som om handlinger, den anden gennem at tænke og handle som en anden
end sig selv.
Original languageDanish
Article number1
JournalDRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift
Volume60
Issue3
Pages (from-to)1-13
Number of pages13
ISSN0332-5296
DOIs
Publication statusPublished - Oct 2023

Cite this