Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rummet – vejledning, mødested og aktiviteter for og med unge: Om erfaringerne med at etablere en ungeindsats på Gentofte Hovedbibliotek

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

Forskningsnotatet indeholder en opsamling af erfaringerne med at etablere et mødested og en ungevejledning i Rummet på Gentofte Hovedbibliotek. I notatet beskrives de mål, der har været med Rummet, ligesom der foretages en vurdering af, hvor langt man er nået med virkeliggørelsen af disse mål i opstartsperioden. Notatet rummer endvidere en beskrivelse af historikken bag Rummet samt en perspektivering, der udfolder relevante tematikker om unge og trivsel med udgangspunkt i nyere ungdomsforskning.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherCenter for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet
Number of pages26
Commissioning bodyGentofte Kommune
Publication statusPublished - 2012

    Research areas

  • Vejledning, Trivsel, Ungdomsforskning, Materiel kultur

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 49161442