Rum og undervisningsformer

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

Documents

  • Http www

    Final published version, 5.49 MB, PDF document

  • Department of Curriculum Research
  • Forskningsprogrammet for de videregående uddannelsers pædagogik

Med afsæt i didaktisk/pædagogisk forskning og danske og internationale erfaringer med uddannelsesbyggeri giver denne baggrundsrapport et overblik over, hvad der er afgørende for et godt undervisningsmiljø på universitetet, og hvad de fysiske rammer derfor skal kunne understøtte. Københavns Universitet (KU) står i de kommende år over for et omfattende antal ny- og ombygninger, som kommer til at berøre alle universitetets otte fakulteter. Samlet set har de vedtagne og finansierede, men endnu ikke gennemførte byggeaktiviteter et omfang på ca. 4,9 mia. Undervisning er sammen med forskning og formidling en af KU's tre kernekompetencer. Men hvordan sikres det, at undervisningsmiljøerne i disse byggerier også kommer til at afspejle den nyeste viden om, hvordan man lærer bedst?Denne publikation giver et overblik over, hvad der er afgørende for et godt fysisk undervisningsmiljø på universitetet, og hvad de fysiske rammer derfor skal kunne understøtte. Med udgangspunkt i didaktisk og pædagogisk forskning samt danske og internationale erfaringer med byggeri af uddannelsesinstitutioner giver publikationen et kvalificeret afsæt for debatten om hvad vi må forlange af fremtidens fysiske undervisningsmiljø.
Det primære formål med publikationen er at kvalificere KU's fremtidige investeringer i forbindelse med planlægning af nybyggerier og ved omdannelse af utidssvarende undervisningsmiljøer. Publikationen skal bruges som en værktøjskasse, der skal klæde ledelse, brugergrupper, planlæggere, arkitekter og andre beskæftiget med undervisningsmiljøet på til bedre at kunne beskrive, hvordan KU's fremtidige undervisningsmiljø skal se ud, så det bedst muligt understøtter læring.
Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe med deltagelse fra Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) på KU og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (DPU‐AU), samt SBI (Aalborg Universitet).
Kapitel 1 er skrevet af Jens Dolin og Sebastian Horst, begge IND. Dette kapitel tager afsæt i hvad der er karakteristisk for universitetsuddannelser og forsøger herudfra at udlede hvilke krav der må stilles til et godt fysisk undervisningsmiljø.
Kapitel 2, der er skrevet af Morten Misfeldt, DPU/AU, opridser situationen omkring brug af it i universitetsuddannelser og hvilke anbefalinger dette giver i forhold til it-integrationen i de fysiske rammer.
I kapitel 3 skrevet af Tina Bering Keiding, DPU/AU, fokuseres der på det enkelte undervisningsrum og på hvordan forskellige udformninger af dette kan være med til at understøtte forskellige former for undervisning.
Kapitel 4, som har Inge Mette Kirkeby, Statens Byggeforskningsinstitut, som forfatter, indeholder en række eksempler på inspirerende undervisningsmiljøer udvalgt ud fra de to principper funktionalitet og faglig invitation.
Rapporten indeholder også en række bokse med eksempler fra udenlandske institutioner som illustrerer rapportens anbefalinger. Disse er fundet og skrevet af Kjeld Bagger Laursen og Lise Degn, begge IND

Original languageDanish
Title of host publicationFremtidens undervisningsmiljø på universitetet : baggrundsrapport
EditorsSebastian Horst, Morten Misfeldt
Number of pages14
Place of publicationKøbenhavn
PublisherDanmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
Publication year2010
Pages33-46
ISBN (Electronic)978‐87‐992541‐1‐8
Publication statusPublished - 2010

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 205392