Regulering af bramgæs som led i en regional gåseforvaltning

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Links

Stigende bestande af gæs, bl.a. bramgås, giver anledning til markskadeproblemer, som oftest forsøges afbødet ved lokale tiltag med skræmning, jagt eller regulering. Der er ikke jagt på bramgås, men arten kan reguleres, hvis den gør skade på afgrøder og andre skræmmemidler ikke har været tilstrækkelige til at afbøde problemet. Formålet med projektet er gennem et samarbejde mellem landmænd, jægere, landbrugsrådgivere, myndigheder og forskere at give en integreret vurdering af skadesproblematikken forårsaget af især bramgæs, undersøge reguleringens effekt og muligheder for at skabe en lokalt forankret forvaltning på tværs af ejendomsskel. Projektet, udført i den sydlige del af Guldborgsund Kommune, undersøgte bramgæssenes brug af området og effekter af forskellige afværgemetoder samt udlægning af aflastningsmarker med roespild, hvor gæs og svaner fik lov til at søge føde i fred. Der kunne ikke dokumenteres en forskel i effektivitet af bortskræmning og regulering, hvilket tilskrives mange daglige lokale bevægelser i gåseflokkene, som betød at fuglenes forekomst var uforudsigelig i forhold til at reguleringsjagt næsten udelukkende foregik om morgenen. Aflastningsmarker tiltrak store antal gæs og sangsvaner efter roeoptagning om efteråret og frem til senvinteren, men især bramgæs slog også over på følsomme
vinterafgrøder og frøgræs. Om foråret foretrak bramgæssene at søge føde på vedvarende græsmarker og strandenge, men p.g.a. tilgroning af mange enge, søgte gæssene også over på følsomme afgrøder. Rapporten giver forslag til en fremtidig integreret lokal forvaltning.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherAarhus University, DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages50
ISBN (Electronic)978-87-7156-515-7
Publication statusPublished - 2020
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number392

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 197085797