Department of Economics and Business Economics

Reflections on the applicability of business analytics for management accounting – and future perspectives for the accountant

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Formål - Denne artikel har til formål at identificere, diskutere og give forslag til, hvordan fænomenet ’business analytics’ og dets elementer kan påvirke ledelse- og økonomistyringspersoner.
Design / metode / tilgang – Denne artikel identificerer ikke kun en række studier fra akademisk tidsskrifter, men også rapporter fra konsulentfirmaer og faglige regnskabsorganer vedrørende fremtidige muligheder og konsekvenser for ledelse og regnskabsmedarbejdere i kombination med ’business analytics’.
Resultater - For det første blev det konstateret, at både akademiske artikler og faglige regnskabsorganer antyder væsentlige ændringer for ledelse- og økonomistyringsmedarbejdere. For det andet viser resultaterne også, at emner som holistiske synspunkter, fakta-baserede beslutninger, ’forecasts’, visualisering og fokus på mere kvantitative kernekompetencer er de vigtigste for ledelse- og økonomistyringsmedarbejdere. Endelig viser artiklen, at der kan være forskellige ambitionsniveauer for de relevante personer, afhængigt af om hun/han ønsker at være på et ’descriptive’, ’predictive’ eller på et ’prescriptive’ niveau.
Originalitet / værdi - Selvom artiklen er af mere generel natur, diskuterer artiklen et fænomen som har været ignoreret af praktikere og forskere igennem flere år. Den væsentligste værdi af papiret ligger derfor i at gøre praktikere og forskere opmærksomme på mulighederne for ’business analytics’, og derved gøre de relevante økonomistyringsmedarbejdere til virkelig ’value drivers’ for virksomheden.
Original languageEnglish
JournalJournal of Accounting & Organizational Change
Volume14
Issue2
Pages (from-to)167-187
Number of pages20
ISSN1832-5912
DOIs
Publication statusPublished - 10 May 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 129906064