Recommendation of RILEM TC 281-CCC: Test method to determine the effect of uniaxial compression load and uniaxial tension load on concrete carbonation depth

Yan Yao*, Ling Wang, Juan Li, Nele De Belie, Xinyu Shi, Philip Van Den Heede, Cheng Zhang, Zhiyuan Liu, Visalakshi Talakokula, Zuquan Jin, Chuansheng Xiong, Jingzhou Lu, Siham Kamali-Bernard, Tushar Bansal, Bin Li, Zhendi Wang, Yu Huang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Recommendation of RILEM TC 281-CCC: Test method to determine the effect of uniaxial compression load and uniaxial tension load on concrete carbonation depth'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering