Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Public choice and environmental regulation : tradable permit systems in the United States and CO2 taxation in Europe

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

  • Department of Economics
Afhandlingen konkluderer - på baggrund af de amerikanske og europæiske erfaringer - at økonomiske, politiske og administrative hensyn peger på brugen af både kvotemarked, 'bubble' og afgift i CO2-reguleringen. I Danmark kan et CO2-kvotemarked i første omgang indføres for de 200 største fremstillingsvirksomheder, mens en administrativt fastsat 'CO2 bubble' skal indføres for den danske elværkssektor, således at ELSAM og ELKRAFT frit kan flytte CO2-kvoter internt. Virksomhederne tildeles således gratis kvoter ('grandfathering'), svarende til deres historiske brændselsforbrug i 1988-1990. Herefter kan de handle kvoter med hinanden. Disse kvoter nedskrives i år 2005 med 20%. Derimod skal en årlig CO2-afgift på 300 kr per ton træde i kraft år 2005 for husholdninger, transportsektor og de virksomheder, som vælger ikke at deltage i CO2-markedet. Andre private virksomheder og elværkerne kan søge om at deltage i markedet. Alle CO2-kilder, som ikke er omfattede af markedet, skal betale en afgift svarende til 300 kroner per ton CO2 i år 2005. Disse afgiftsmidler kan bruges til at nedsætte indkomstskatten. På denne måde kan Danmark gå enegang og nå sine CO2-målsætninger uden at forringe konkurrenceevnen. Endelig konkluderer afhandlingen, at denne model med fordel vil kunne udstrækkes til hele EU, hvor det har vist sig umuligt at gennemføre en fælles CO2-afgift.
Original languageEnglish
Place of publicationAarhus
PublisherAarhus School of Business, Department of Economics, Center for Social Science on the Environment
Number of pages308
Publication statusPublished - 1996

    Research areas

  • Forureningskontrol, Miljøpolitik, USA, Europa, Danmark, Miljøafgifter, CO2-afgift, Forureningstilladelser, HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32338819