Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Progressiv læring: evaluering af progressiv læring som pædagogisk værktøj på spor 2

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearchpeer-review

SAMMENFATNING
I denne evalueringsrapport præsenterer Nationalt Center for Kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet (herefter NCK) og Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll) den værktøjsspecifikke evaluering af Progressiv Læring som pædagogisk værktøj for de ni implementeringsskoler i spor 2.

Rapporten er udarbejdet i februar-marts 2017 og indgår som et element i den samlede evaluering af FastholdelsesTaskforcen, som Rambøll og NCK gennemfører efter opdrag af Undervisningsministeriet.

Evalueringen er en kombineret effekt- og virkningsevaluering. Formålet med den kvantitative effektanalyse er at undersøge, om Progressiv Læring har en signifikant positiv effekt på fastholdelsen af elever på implementeringsskolerne. I den kvalitative virkningsevaluering er formålet at afdække, hvilke faktorer i forbindelse med implementeringen af værktøjet der kan bidrage til at forklare mulige fastholdelseseffekter.

Konklusioner
FastholdelsesTaskforcen påbegyndte i 2013 samarbejdet med ni implementeringsskoler om forberedelse og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløbet Progressiv Læring rettet mod lærere på grundforløbene. 142 lærere, tovholdere og ledere har været tilmeldt kompetenceudviklingen, der har haft en varighed på ca. 12 måneder.

Effektanalysen viser, at FastholdelsesTaskforcens indsats med Progressiv Læring på implementeringsskolerne har en positiv effekt på fastholdelsen af grundforløbselever inden for de første 90 dage af grundforløbet. Analysen indikerer endvidere, at indsatsen har større effekt for elever i dele af FastholdelsesTaskforcens målgruppe – unge kendetegnet ved begrænset forældreopbakning, opvækst i socialt udsatte eller uddannelsesfremmede miljøer – end for elever uden for målgruppen.

Der er hverken større eller mindre effekt af indsatsen efter august 2015, hvor reformen af erhvervsuddannelserne trådte i kraft.

Virkningsevalueringen dokumenterer, at Progressiv Læring er implementeret på skolerne og styrker på den baggrund grundlaget for at konkludere, at de fundne fastholdelseseffekter kan tilskrives skolernes samarbejde med FastholdelsesTaskforcen om Progressiv Læring.

Sammenfattende vurderes det, at følgende forhold har betydning for implementeringen af Progressiv Læring :

• At ledernes opbakning til indførelsen af Progressiv Læring udmøntes i handlinger og ikke kun har symbolsk karakter. Jo mere aktivt lederne indgår i arbejdet med implementeringen, jo større ændring i undervisningspraksis. Der synes at være større grad af implementering på de skoler, hvor lærerne af ledelsen forpligtes til at anvende det nye værktøj, og hvor ledelsen indgår i organiseringen af lærerteams.
• At lederne deltager i lærernes kompetenceudviklingsproces og i organiseringen af undervisningen.
• At der afsættes tid til implementeringen, og at det gøres tydeligt, at implementering tager tid.
• At organiseringen af undervisningen på skolerne tilpasses, så det letter anvendelsen af principperne i Progressiv Læring.
• At lærernes kompetenceudvikling er forankret på skolen både emnemæssigt (så den forholder sig til skolens tidligere arbejde med frafald) og formmæssigt (at den foregår som en del af skolens praksis).
• At lærerne erkender et behov for ændring og oplever nytten af Progressiv Læring.
• At indholdet i lærernes kompetenceudvikling bygger videre på den udvikling, som er i gang på skolerne, og på den viden og de erfaringer, som lærerne har.
• At der skabes fora, hvor lærerne kan opsamle og evaluere erfaringer.
• At lærerne over for eleverne synliggør, hvad progression drejer sig om.
• At man forholder sig til samspillet mellem Progressiv Læring og andre aktiviteter, der har betydning for fastholdelsen.
• Både lærere og elever mener, at Progressiv Læring er en vigtig faktor, men at andre faktorer spiller en større rolle. Det er derfor vigtigt at se arbejdet med fastholdelse som et samspil mellem faktorer, hvor Progressiv Læring er en blandt flere.
• I flere forløb anvendes blandingsformer af pædagogiske tiltag, fx både synlige mål og parvise øvelser som indsatser, øget praksisrelatering og aktiverende undervisningsstile, uden der skelnes mellem, hvad man vil opnår med indsatserne – ud over fastholdelse af eleverne generelt. Det er derfor vigtigt, der skabes større klarhed over de forskellige indsatsers differentierede virkninger i undervisningen.
Original languageDanish
Title of host publicationProgressiv læring
PublisherRambøll Management
Publication year2017
Pages29-47
Commissioning bodyUndervisningsministeriet
Publication statusPublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 113976255