Professioner og værdier i bevægelse: Når målet er det aktive patientskab

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Velfærdsstatens delvise transformation til konkurrencestat skaber nye vilkår og roller for de sundhedsprofessionelle. Mens velfærdsstaten er indrettet med en række ordninger, der beskytter borgerne mod konsekvenserne af global konkurrence,
mobiliserer konkurrencestaten sine borgere i bestræbelserne på at styrke nationen i den globale konkurrence. Velfærdsstatens værdier som solidaritet, omsorg for de svageste og lighed for alle i forhold til blandt andet sundhed bliver udfordret af konkurrencestatens menneskesyn, hvor den enkelte er ansvarlig
for sit eget liv og fri til at realisere sine egne behov. Disse forandringer har betydning for sundhedsprofessionerne på to måder: dels svækkes professionernes samfundsmæssige prestige og magt, dels ændres det relationelle forhold mellem
professionel og borger. Disse forhold kræver, at sygepleje- og omsorgsforskningen øger interessen for betydningen af samfundsmæssige forhold for befolkning og sundhedsprofessionelle.
Original languageDanish
JournalMichael
Volume12
Issue2
Pages (from-to)153-66
Number of pages14
ISSN1893-9651
Publication statusPublished - 2015

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 85629184