Principper for organisering af undren: Indsamlingshistoriske perspektiver på John Olsens Undrekammer

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den danske kunstner John Olsens samlingspræsentationer er på én gang dragende og frastødende, poetiske og kitschede, intime og encyklopædiske.
I denne tekst er jeg optaget af, hvordan denne modsætningsfyldte fascination kan for-stås i et kunst- og samlingshistorisk perspektiv. John Olsens undreskabe er overbevisende blevet sat i forbindelse med de typer af samlinger og samlingsorganiseringer, man kender fra renæssancens kunstkamre, også kaldet raritetskabinetter eller på tysk ’Wunderkammer’, (vid)underkammer. I disse fyrstesamlinger fra 1500-tallet blandede man netop det natur- og menneskeskabte i modsæt-ning til den opdeling mellem natur-, kunst- og kulturhistorie, vi kender fra moderne museer, sådan som de formede sig fra slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. I denne tekst udfolder jeg dette samlingshistoriske perspektiv på John Olsens værker, men etablerer også forbindelser til andre, nyere, eksempler på samlinger, samlingsteori og organiseringsbetydning.
Original languageDanish
Title of host publicationAftryk af liv : John Olsen
EditorsRasmus Kjærboe
Number of pages40
Place of publicationRibe
PublisherRibe Kunstmuseum
Publication year2018
Pages96-135
ISBN (print)978-87-993747-8-6
Publication statusPublished - 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 119766351