Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole: inspirationsmateriale til videreudvikling af idrætsklassen som en helhedsorienteret model for tidlig talentudvikling

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

430 Downloads (Pure)

Abstract

Inspirationsmaterialet bygger på resultaterne af et 4-årigt forskningsprojekt med titlen Plads til idrætstalenter i folkeskolen om idrætsklasser i folkeskolens 7. til 9. klasser i landets elitekommuner. Projektet har haft til formål at undersøge styrkerne og udfordringer ved det særlige tilbud, som idrætsklasser udgør personligt, sportsligt, fagligt og socialt for idrætsklasseelever i udskolingen. Inspirationsmaterialet præsenterer projektets hovedresultater og nogle centrale begivenheder og udfordringer, som idrætselever kan komme ud for i løbet af deres idrætsskoleforløb. Disse begivenheder kan være afgørende for, hvorvidt de kommer ind på et dobbelt udviklingsspor, finder sig til rette og forbliver der, eller ikke kommer ind, mistrives, kommer under pres og strander på normative eller non-normative overgange og forlader det dobbelte udviklingsspor. De normative overgange er dem, som alle idrætselever kommer ud for og som kan forudses som fx overgangen til U17 eller overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. De non-normative er de overgange, der opstår ad hoc i form af skader, flytninger eller forandringer i klubben, som kun rammer nogle idræts elever.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherDPU, Aarhus Universitet
Number of pages44
ISBN (Electronic)978-87-7684-656-5
Publication statusPublished - 2017

Cite this