Department of Psychology and Behavioural Sciences

Personlige livsbarrierer blandt unge i Nuuk

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

I forskning knyttes psykisk trivsel typisk til internaliserende problemer såsom angst, depression og ensomhed, hvorimod eksternaliserende problemer såsom manglende selvkontrol, impulsivitet og konfliktsøgende adfaerd ofte overses. Fælles for dem er dog, at disse problemer begraenser individets samfundsmæssige tilknytning og muligheder og kan derved betragtes som personlige livsbarrierer. Centralt i denne artikel er koblingen mellem sådanne livsbarrierer, stressfyldte/traumatiske oplevelser og brug af alkohol og cannabis blandt grønlandske unge i alderen 15-17 år. Resultaterne baseres på en anonym skolebaseret survey (UngMap) fra 2014, der inkluderede 101 tiendeklasseselever fra fire kommunale skoler i Nuuk. Resultaterne viste, at 8,91 % af de unge havde brugt cannabis inden for den sidste måned, mens 10,89 % havde haft et regelmaessigt brug af alkohol. Disse fund diskuteres i forhold til eksternaliserende og internaliserende adfaerd, stressfyldte/traumatiske oplevelser samt begreberne anhedoni og anomi. Det konkluderes, at anhedoni er saerligt karakteristisk for unge i Nuuk, og i saerlig grad kan knyttes til selvmordsforsøg. Kraenkende og traumatiske oplevelser kan ikke forklare den staerke anhedoni. Brug af cannabis er derimod overvejende relateret til eksternaliserende adfaerdsproblemer og til stressfyldte/traumatiske oplevelser.
Original languageDanish
JournalPsyke & Logos
Volume38
Issue1
Pages (from-to)72-89
Number of pages18
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 119031137