Perception of Blended Learning Inventory (PoBLi)

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

En af de store udfordringer i udviklingen af undervisningsformater med brug af Educational IT omfatter identificering af rationaler for brug af teknologi i undervisningen, og hvordan disse påvirkes af institutionelle faktorer og måden, hvorpå undervisere forstår læring og undervisning. Det er velkendt, at underviseres kan have forskellige tilgange til undervisning varierer i forskellige sammenhænge (Ulriksen, 2014), og at underviserens tilgang til undervisning har betydning for de studerendes læringsstrategier. Dette gælder også for undervisning, der kombinerer undervisningsaktiviteter face-to-face med online læring (Blended Learning). I et studie fandt Ellis og kolleger (2006), at undervisere, der overvejende havde opfattelsen af, at de studerende lærte ved, at han/hun formidlede viden til dem, havde en simpel, fragmenteret opfattelse af potentialet ved BL. Derimod syntes en mere forståelsesorienteret undervisningstilgang, hvor fokus rettedes mod studerendes erkendelsesmæssige udvikling, at være forbundet med mere komplekse forestillinger om potentialet ved BL. Formålet med dette projekt er:

1. at udvikle mål til vurdering af underviseres opfattelser af BL og deres tilgange til og opfattelse af undervisning
2. at evaluere instrumentets psykometriske egenskaber, herunder dets faktorstruktur og intern konsistens
3. at identificere de væsentligste prædiktorer, herunder: a) underviseres baggrundskarakteristika, samt de institutionelle og undervisningskontekstuelle-relaterede baggrundsvariable, og b) underviseres oplevelse af undervisningsmiljøet

Resultater: Spørgeskema og resultaterne af de foreløbige analyser vil blive præsenteret og diskuteret. Perspektiver: PoBLi-projektet vil bidrage til den eksisterende forskning vedrørende rationalet for inddragelse af blended learning-formatet i universitetsundervisningen.
Original languageEnglish
Publication yearMay 2015
Publication statusPublished - May 2015
EventDUN - Dansk Universitetspædagogisk Netværks Konference 2015: Kvalitet i universitetsundervisningen - forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats - Munkebjerg Hotel, Vejle, Denmark
Duration: 6 May 20157 May 2015

Conference

ConferenceDUN - Dansk Universitetspædagogisk Netværks Konference 2015
LocationMunkebjerg Hotel
CountryDenmark
CityVejle
Period06/05/201507/05/2015

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 90721193

30885 / i28