Perceived Stress, Multimorbidity, and Risk for Hospitalizations for Ambulatory Care-sensitive Conditions: A Population-based Cohort Study

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Dette studie undersøger, om personer med stress og kroniske lidelser har flere potentialet forebyggelige hospitalsindlæggelser for udvalgte sygdomme (såkaldte ambulatory-care sensitive conditions). Disse indlæggelser burde kunne undgås, hvis patienten får tilbudt optimal behandling i almen praksis og følger den anviste behandling. Resultaterne viser, at personer med kroniske lidelser og et højt selvrapporteret stressniveau havde dobbelt så stor risiko for at blive indlagt. Dette niveau faldt lidt efter justering for multisygdom og socioøkonomiske faktorer. De mest stressede havde også en 40 % øget risiko for at dø inden for 30 dage efter indlæggelse. Studiet er baseret på en kohorte fra Den Nationale Sundhedsprofil og bygger på data om selvrapporteret stress og livsstilsfaktorer. Undersøgelsens resultater, som tager højde for køn, alder og prædisponerede sygdomme, tyder på, at stress koblet med kronisk sygdom giver en dårligere prognose. Det kan skyldes en fysiologisk stressbelastning, dårligere egenomsorg eller nedsat compliance, men denne gruppe kan også opleve en anden håndtering i sundhedsvæsenet end ikke-stressede. Derudover kan denne gruppe rapportere både fysiske og psykiske symptomer hos egen læge, hvilket kan vanskeliggøre korrekt diagnostik og behandling, ligesom der kan være variationer i tærsklen for indlæggelse fra almen praksis.
Original languageEnglish
JournalMedical Care
ISSN0025-7079
DOIs
Publication statusPublished - 30 Aug 2016

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 102289722