Pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus: Teknologi i sundhedsprofessioner og -praksis

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

Dette notat beskriver pejlemærker for udviklingen af professionsrelevante teknologikompetencer på de ni sundhedsuddannelser på professionshøjskolerne. Notatet er en del af udviklingsprojektet ”Teknologi i sundhedsprofessioner og –praksis”.
1 Notatet indgår som baggrundsmateriale i arbejdet med at afdække og videreudvikle sundhedsuddannelsernes teknologifokus. Du kan læse resultater af undersøgelsen i rapporten ”Afdækning af teknologifokus i
sundhedsuddannelserne” her: www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/teknologi-sundhedsprofessioner. Notatet
er udarbejdet på baggrund af forskellige skriftlige kilder og med input fra tre forskere og KL’s Center for Velfærdsteknologi. De skriftlige kilder og de, der har bidraget med input, er oplistet til sidst i notatet.
Original languageDanish
Number of pages10
Publication statusPublished - 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 207774976