Patientskader i forbindelse med ortodonti

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

Patientskader er en komplikation, som kan opstå i forbindelse med enhver form for sundhedsfaglig behandling. Patientskader anses som en uundgåelig del af sundhedssystemet og dermed også det odontologiske behandlingstilbud. Når disse opstår, kan det have både individuelle, sociale, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. Der er et stigende internationalt fokus på patientsikkerhed og skader i forbindelse med behandlinger i sundhedsvæsnet. Den nærværende artikel har til hensigt at belyse typer af patientskader, som kan opstå i forbindelse med ortodontiske behandlingsforløb – som ortodonti praktiseres i privat tandplejeregi i Danmark. Skader relateret til ortodontisk behandling kan omfatte skader på tandvæv, den omkringliggende knogle og blødtvæv samt påvirkning af den orofaciale funktion. Desuden kan en skade opstå efter afsluttet tandregulering (recidiv) eller på grund af manglende diagnostik og rettidig igangsættelse af behandling. Ikke to patientskader er ens, og ofte er der tale om et komplekst samspil mellem forskellige bidragende faktorer. Patienter, der er udsat for en skade, har ret til at modtage information omkring forløbet, så disse kan danne sig et samlet overblik over skadesforløbet. Fokus på patientsikkerhed og patientskader er af stor interesse for patienter, såvel som det sundhedsfaglige system i Danmark.
Original languageDanish
JournalTandlaegebladet
Volume126
Issue9
Pages (from-to)812-822
Number of pages11
ISSN0039-9353
Publication statusPublished - Sep 2022

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 301035352