Patienters oplevelse af studenterkonsultationer - et bidrag til læring

Research output: Contribution to conferencePosterResearchpeer-review

Abstract

Introduktion:
Klinikophold har til formål at forberede de studerende på overgangen til lægelivet, men der er stor variation i kvaliteten af klinikundervisning og supervision. ’Studenterklinikker’ er et eksempel på, hvordan man kan designe et autentisk klinisk undervisningsmiljø med fokus på både de studerendes autonomi og patienternes udbytte. Mange studier peget på stor patienttilfredshed, men få har undersøgt patienternes oplevede rolle i denne type konsultationer.
Materiale og metoder:
Tematisk analyse af 10 kvalitative semistrukturerede interviews med patienter i et studenterambulatorie for medicinstuderende på en hjertekirurgisk afdeling.
Resultater:
Alle patienterne udtrykte ønske om at hjælpe de medicinstuderende med at lære i klinikken (altruisme). Oplevede komplikationer gav dog et øget fokus på at få svar i relation til egen sundhedstilstand (tryghed), hvilket nedtonede det altruistiske ønske. Patienterne beskrev de studerende som professionelle, godt forberedte og grundige og oplevede supervision som noget, der gav tryghed, samtidig med at supervisors tilstedeværelse kunne skabe usikkerhed hos de studerende.
Diskussion/Konklusion
Patientrollen i studenterambulatoriet kan ses som et kontinuum mellem altruisme og behovet for sikkerhed, hvilket fremhæver vigtigheden af at bruge patientcentreret kommunikation til at møde patientens behov. Balancen mellem patientsikkerhed og studerendes autonomi er et dilemma og indebærer, at der veksles mellem to typer supervision: studenter-drevet og vejleder-drevet. Når supervisor tager over, giver det patienten en tryghedsfølelse, mens de studerende kan føle sig overset. Når studerende har ansvaret for at efterspørge supervision, understøtter det autonomi, hvilket øger indre motivation. Studenterklinikker er én måde at strukturere og balancere de to typer supervision i autentiske konsultationer.
Original languageDanish
Publication date18 Nov 2021
Publication statusPublished - 18 Nov 2021
EventDSMU Årsmøde 2021 - DGI huset Aarhus, Aarhus, Denmark
Duration: 18 Nov 202118 Nov 2021
http://dsmu.dk/

Conference

ConferenceDSMU Årsmøde 2021
LocationDGI huset Aarhus
Country/TerritoryDenmark
CityAarhus
Period18/11/202118/11/2021
Internet address

Cite this