Patienter med diabetiske fodsår er en sygeplejefaglig udfordring

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

  • Maja Vieland Grasberger, Aarhus University, Denmark
  • Ellen Kudsk Baymier, Aarhus University, Denmark
  • Winnie Marie Kjeldsen, Aarhus University, Denmark
  • Jonna Gintberg Jensen
Hovedbudskab: Sygeplejerskers udfordring er at fokusere på dialogens betydning for at få indsigt i patientens hverdagsliv, og støtte dem i at se løsninger fremfor begrænsninger. Velinformerede patienter tager større ansvar.
Metode: Otte kvalitativ, individuelle interviews med patienter med diabetiske fodsår. Materialet er analyseret med Kvales operationelle niveauer og Orems hjælpemetoder.
Resultater er, at patienterne er
• Passive og uinteresserede, og stoler på sygeplejerskers kompetencer
• Vejledt, men har ikke forstået informationerne
• Informeret, som ikke har givet mening
• Ansvarstagende, når patientens perspektiv værdsættes
• Undervist og forhåbentlig forstående, hvilket fordrer individualisering
Betydning for sygeplejen: At sygeplejerskerne fremadrettet anvender en autonomi-støttende tilgang, sikrer at patienten forstår givne informationer, samt viser dem tiltro og respekt, så de styrkes til selv at tage ansvar. En sådan tilgang giver fodsåret de bedste betingelser for opheling, så patientens livskvalitet optimeres. Endvidere revidering af skriftligt patientmateriale, vidensdeling med kolleger, samt undervise personalet i medinddragelse.
Nøgleord: Diabetisk fodsår, kvalitative interviews, patientinddragelse
Original languageDanish
JournalSygeplejersken
Volume115
Issue13
Pages (from-to)77-82
Number of pages6
ISSN0106-8350
Publication statusPublished - 16 Nov 2015

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 96322327