Department of Law

Pas på med automatisk sagsbehandling. Det sætter retssikkerheden under pres: Al lovgivning skal fremover muliggøre automatisk sagsbehandling. Det rejser spørgsmål om borgernes og virksomhedernes retssikkerhed i forvaltningsprocessen.

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

I kronikken argumenteres for, at der bør nedsættes et sagkyndigt udvalg til at se på, om forvaltningsloven skal revideres – eller om man skal indføre nogle supplerende regler, der kan gøre det muligt at fuldautomatisere nogle afgørelser og delvis automatisere andre afgørelser. Et sådant udvalg bør være bredt sammensat og have fokus på borgernes retssikkerhed.
Original languageDanish
JournalBerlingske Tidende
Pages (from-to)24
ISSN0106-4223
Publication statusPublished - 28 Jan 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 169902898