Pårørende på patientstuen ved hjertestop? Et scoping-review af evidensen fra intensivafdelinger for voksne

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Sundhedsprofessionelle i mange lande diskuterer i disse år, om der er eller bør være grænser for, hvornår pårørende kan være til stede på hospitalet – f.eks. ved hjertestop. Artiklen beskriver den internationale evidens for og imod tilstedeværelse af pårørende på patientstuen ved hjertestop i intensivafdeling for voksne patienter. Den metodemæssige ramme for gennemgangen af den internationale litteratur har været scoping-review’et, og litteratursøgningen er foretaget i september 2020.

Studier af henholdsvis patienters, pårørendes og sundhedsprofessionelles indstilling til pårørendes tilstedeværelse viser, at hovedparten af de adspurgte patienter ønsker at have pårørende hos sig ved hjertestop, ligesom pårørende generelt gerne vil have mulighed for at være til stede. De sundhedsprofessionelles indstilling varierer mere – formentlig med baggrund i forskelle i fx kliniske, samfundsmæssige og kulturelle faktorer.

Undersøgelsens fund kan danne grundlag for videre faglige drøftelser om pårørendes tilstedeværelse ved hjertestop og for udarbejdelse af retningslinjer i intensivafdelinger og andre hospitalsafdelinger og bidrage til at fremme familiefokuseret pleje og behandling.
Translated title of the contributionFamily presence during cardiopulmonary resuscitation?: A scoping review of the evidence from adult intensive care units
Original languageDanish
JournalNordisk Sygeplejeforskning
Volume11
Issue1
Pages (from-to)68-85
Number of pages18
ISSN1892-2678
DOIs
Publication statusPublished - 2021

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 214688443