På jagt efter talenterne - hvordan spotter vi dem?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Begavede og talentfulde elever er bl.a. karakteriseret ved at have en række kompetencer herunder evnen til at præstere på et højt niveau intellektuelt, kreativt og kunstnerisk. Selv om visse karakteristika kan generaliseres, er der begavede og talentfulde elever, som ikke udviser de samme observerbare forskelle. Alt afhængigt af hvorledes de tidligere har haft mulighed for at bruge og udvikle deres kom-petencer, er der endog nogle, der kan fremtræde ”ret ubegavede”. Mange begavede elever bryder sig eksempelvis ikke om routineopgaver i skolen og kan reagere med udad reagerende adfærd på en ukonstruktiv måde, mens andre bliver apatiske og passive og honorerer et minimum af, hvad der kræ-ves i skolen. Disse elever kan have udviklet en uheldig adfærd på grund af manglende udfordringer i skolen og er således mere eller mindre fastlåst i deres intellektuelle udvikling. Det er derfor vigtigt at identificere disse elever så tidligt som muligt med henblik på at sikre dem en positiv skolegang. 150 be-gavede og 188 ’almindelige’ elever samt deres forældre og lærere blev bedt om at udfylde tjeklister til identifikation af ”de øverste” fem procent af begavede og talentfulde elever med henblik på at be-stemme sandsynligheden for, at det drejede sig om en begavet og talentfuld elev. Af resultaterne fremgår den procentuelle sandsynlighed for begavelse og talentfuldhed set i elev-, forældre- og lærer-perspektiv.
Original languageDanish
JournalKognition & Paedagogik
Volume29
Issue111/112
Pages (from-to)58-65
Number of pages8
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 163828476