Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overskud og vækst i den nye økonomi

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Documents

  • Vol

    Final published version, 129 KB, PDF document

Begrebet den nye økonomi opstod 1990erne i takt med en række ændringer i den økonomiske udvikling. Blandt økonomer udviklede der sig nærmest det syn, at den til tider eksplosive udvikling i informationsteknologien så godt som havde fjernet normale konjunktursvingninger - endog uden tidligere tiders inflationære pres. Medens begrebet 'ny økonomi' således er relativt klart på makroniveau, er begrebet mindre entydigt på virksomhedsniveau. Dertil kommer, at det ikke på forhånd er entydigt om virksomhederne i den nye økonomi oplever bedre indtjening, øget vækst og/eller jævnere konjunkturudvikling end andre virksomheder. Det er disse spørgsmål denne artikel søger at afklare. På baggrund af en database, der rummer regnskabsoplysninger for danske virksomheder over en syvårig periode samt information om deres patent aktivitet, argumenteres der for, at virksomhederne i den nye økonomi kan afgrænses til de, der er patentaktive. Artiklen påviser, at virksomhederne i den nye økonomi er udsat for de samme konjunkturmæssige svingninger, ligesom vækst og indtjening er af samme størrelse. Det konkluderes derfor, at fordelene ved den nye teknologi især kommer forbrugerne til gode i form af bedre og billigere produkter.
Original languageDanish
JournalLedelse og Erhvervsoekonomi
Volume65
Issue3
Pages (from-to)131-148
Number of pages18
ISSN0902-3704
Publication statusPublished - 2001

    Research areas

  • New economy, Business cycle, Growth

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 32320269