Opioiders anvendelse i behandling af akutte smerter i odontologisk praksis

Mads Hagen Pedersen, Anne Sofie Baymler Lundberg, Simon Storgård Jensen, Sven Erik Nørholt, Eva Aggerholm Sædder

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

13 Downloads (Pure)

Abstract

Smertebehandling i odontologisk regi indebærer dels at kunne forudse forventet smerteintensitet efter odontologisk behandling samt, når smerter opstår, dels at kunne afdække årsagen til smerten, vurdere smertens intensitet samt anvise en effektiv protokol til håndtering af smerterne. En basal forståelse af de farmakologiske mekanismer er essentiel for udformningen af en effektiv smertekontrol.
Artiklen omhandler medicinsk håndtering af akutte nociceptive smerter og gennemgår de enkelte analgetikas virkningsmekanismer og smertelindrende effekt. I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens seneste retningslinjer for akut smertebehandling, anbefales at bruge af morfin som førstevalg frem for prodrugs som kodein og tramadol, når opioidbehandling er indiceret. Der gives konkrete anbefalinger til dosering, der eksemplificeres ved hypotetiske/konstruerede smertescenarier.
Original languageDanish
JournalTandlægebladet
Volume125
Issue7
Number of pages9
ISSN0039-9353
Publication statusPublished - Apr 2021

Cite this