Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Opdatering af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Documents

Links

Revideret ift version leveret den 30. september - se følgebrev for forklaring

Landbrugsstyrelsen har bedt DCA om en revurdering af den generelle nitratudvaskning fra økologiske arealer, og herunder effekten ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug.
Effekten af omlægning har været estimeret i flere tidligere studier, og har generelt været faldende over tid. Dette skyldes især, at der er sket stramninger på kvælstofanvendelse, jordbearbejdning og brug af efterafgrøder i det konventionelle landbrug. Senest er effekten i 2013 estimeret til 10-17 kg N/ha. I nærværende rapport tages udgangspunkt i den landbrugsmæssige arealanvendelse i 2017. Undersøgelsen bygger på modelberegninger baseret på typesædskifter for fire konventionelle og økologiske driftsgrene. Med udgangspunkt i dyrknings- og gødningspraksis for 2017 estimeres det, at den samlede effekt ved overgang fra konventionel til økologisk drift er en reduktion i nitratudvaskning på 9 til 11 kg N/ha. Frem til 2020 er der bl.a. sket en yderligere stigning i omfanget af målrettede efterafgrøder på det konventionelt dyrkede areal, og dette medvirker til at reducere forskellen med 2 til 3 kg N/ha. Det estimeret interval for reduktion i nitratudvaskning er således på 6 til 9 kg N/ha for 2020.
Original languageDanish
PublisherDCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug,
Number of pages58
ISBN (Print)978-87-93998-24-7
ISBN (Electronic)978-87-93998-25-4
Commissioning bodyMiljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen
Publication statusPublished - Oct 2020
SeriesDCA rapport
Number176
ISSN2245-1684

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 200087857