Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV

Christian Kjær, Lars Christian Adrados, Mikkel Boel, Lars Briggs, Per Klit Christensen, Niels Damm, John Frisenvænge, Kåre Fog, Rikke Reisner Hansen, Martin Hesselsøe, Rasmus Mohr Mortensen, Peer Ravn, Sabine Stoisek, Morten Tune Strandberg, Ole Roland Therkildsen, Peter Wiberg-Larsen

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Abstract

I 2007 blev der udgivet en rapport med titlen ”Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV”, der opsamlede viden og erfaringer om bilag IV-arter i Danmark til brug i administration og planlægning. Håndbogen beskrev arternes levevis og udbredelse samt registreringsmetoder og håndtering i forvaltningsmæssig sammenhæng. I de 15 år der er gået siden da, er der opbygget ny viden om arterne og gjort erfaringer med virkningen af forvaltningstiltag. Der er derfor behov for at få opdateret og synliggjort den nye viden om arterne og få samlet op på de erfaringer, der er gjort i forbindelse med håndtering af arterne. Det er således ønsket, at nærværende rapport videregiver relevante og opdaterede oplysninger om disse arter.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages271
ISBN (Print)978-87-7156-730-4
Publication statusPublished - May 2023
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
ISSN2244-9981

Cite this