Onkologi og almen praksis: Om kommunikation og samarbejde mellem onkologer og alment praktiserende læger

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

Internationale undersøgelser har vist, at samarbejdet mellem alment praktiserende læger og hospitalsansatte onkologer ser ud til at være karakteriseret ved mangelfulde kommunikationsrutiner, svære kommunikationsveje og manglende forståelse for hinandens kerneydelse og arbejdsvilkår. Tal fra Danmark har vist, at danske alment praktiserende lægers interesse for onkologi ofte er begrænset, og artiklen diskuterer, hvorvidt den begrænsede interesse for onkologi blandt praktiserende læger kan tilskrives ringe kvalitet af kommunikation og samarbejde mellem praktiserende læger og onkologer. Artiklen foreslår, at udarbejdelse af kliniske retningslinjer, etablering af personlige relationer, videndeling og aftaler om ansvarsfordeling kunne øge den alment praktiserende læges oplevelse af autonomi og kompetenceniveau i forhold til kræftbehandling, hvilket sandsynligvis i sidste ende ville forstærke interessen for onkologi hos alment praktiserende læger.
Original languageDanish
JournalMaanedsskrift for Praktisk Laegegerning
VolumeJanuar 2017
Pages (from-to)71-79
Number of pages9
ISSN0373-2746
Publication statusPublished - Jan 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 107831036