Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Omkostningsestimering i projekter - en oversigt over begreber og metoder

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Kurt Ærenlund Pedersen, Denmark
  • Department of Business Studies
Artiklen argumenterer for, at valget af estimeringsmetode er situationsbestemt, dvs. bl.a. afhængig af projektets art, estimatets formål, projektets færdiggørelsesgrad, datagrundlagets sikkerhed og detaillering, etc. Artiklen giver desuden en klassifikation af de typiske estimeringsmetoder, der er opdelt efter projektets stade og dermed beslutningstagerens vidensniveau hvad angår projektets forudsætninger, indhold og mulige udfald. Metoderne består dermed i den ene ende af overordnede og grove estimater og i den anden ende af specifikke og detaillerede beregninger. Målet med artiklen er, at give den daglige beslutningstager et bedre overblik over 'værktøjskassens' muligheder og begrænsninger.
Original languageDanish
JournalSamfundslederskab i Skandinavien
Issuenr. 5
ISSN0900-8322
Publication statusPublished - 1996

    Research areas

  • HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 4495