Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om mobningens vandringer mellem enshed og forskellighed

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

Denne artikel tager udgangspunkt i spørgsmål som: Hvilke potentialer og begrænsninger trækker de to tankefigurer enshed og forskellighed samt in- og eksklusion med sig i forhold til forståelsen af mobning og ekstrem eksklusion. Disse tankefigurer reproducerer ofte en bestemt kronologi, hvor eksempelvis mobning-eksklusion-selvmord opstilles i en bestemt rækkefølge, og hvor inklusion tænkes som det forebyggende og/eller reparerende greb, der følger til sidst i denne rækkefølge? Hvilke implicitte forståelser af begyndelse og afslutning, årsag og effekt, forudsætter en sådan kronologi? Og hvad bliver i så fald de interventionsrettede konsekvenser af dette? Hvordan og med hvilke konsekvenser identificeres og afgrænses mobning fra interventionens iagttagelsespunkt? Hvilke normative idealer – f.eks. om sammenhold og rummelighed – informerer (mere eller mindre åbenlyst) disse interventioner, som forsøger at skabe mere og bedre inklusion? Kunne der tænkes andre mulige og måske lige så hensigtsmæssige idealer, der overses som en følge af denne informering? Hvad bliver med andre ord de (u)intenderede effekter – både i form af teoretiske blindheder og intervenerende handlemuligheder?
Et kritisk engagement med disse spørgsmål vil dels gøre os klogere på de analytiske præmisser, som udlægger rammerne for vores interventionsstrategier, dels forpligte i forhold til at medreflektere analyse- og interventionsgrebenes performative dimension. Spørgsmålene er principielle og interessante i forhold til de tankefigurer – og dermed i forhold til analytiske informeringer af de voksnes blikke – der er virksomme, når det gælder mobning. Vi vil tage dem med os videre ind i skolebørnenes sociale verden og relateringspraksisser.
Original languageDanish
Title of host publicationMobning gentænkt
EditorsJette Kofoed, Dorte Marie Søndergaard
Number of pages22
Place of publicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication year2013
Pages318-340
Chapter10
ISBN (print)978-87-412-5616-0
Publication statusPublished - 2013

    Research areas

  • Mobning, Inklusion, Grundskole

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 48527074