Department of Law

Offentligretlige forbudsregler og privatretlige aftalers ugyldighedsvirkning: Hvornår er en ulovlig aftale også en ugyldig aftale?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen præsenterer en terminologisk ramme for behandlingen af emnet »aftaler i strid med lov og ærbarhed« i form af fem overordnede kategorier og peger for to af disse kategorier på nogle hovedlinjer i domstolenes prøvelse (ulovlige aftaler og aftaler med omgåelsesformål). Der argumenteres i denne sammenhæng for, at aftaler om sort arbejde bør behandles adskilt fra kategorien »ulovlige aftaler«.
Original languageDanish
Article numberU.2017B.359
JournalUgeskrift for Retsvæsen
Pages (from-to)359-366
Number of pages8
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 118213224