Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Økonomisk virksomhed i relation til holdingselskabers aktivitet

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

EF-Domstolen har i flere præjudicielle afgørelser haft mulighed for at tage stilling til holdingselskabers merværdiafgiftsretlige status. Sag C-16/00, Cibo Participations (SU 2001,316), kan anses for kulminationen på en række af afgørelser, der alle har omhandlet holdingselskabers aktivitet med besiddelse af kapitalinteresser i datterselskaber. Afgørelsen afklarer i sammenhæng med tidligere afgørelser en lang række af de spørgsmål, der rejser sig i relation til holdingselskabers merværdiafgiftsretlige forhold, men efterlader imidlertid stadig ubesvarede spørgsmål. Analysen tager udgangspunkt i 6. momsdirektiv, hvorefter EF-Domstolens præjudicielle afgørelser vedrørende holdingselskaber diskuteres, og analysen slutter med en redegørelse for den nuværende retstilstand.
Translated title of the contributionØkonomisk virksomhed i relation til holdingselskabers aktivitet
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Skatter og Afgifter
Issue782
Pages (from-to)782
Number of pages782
ISSN0908-8431
Publication statusPublished - 2002

    Research areas

  • Moms, Merværdiafgift, Holdingselskab, Cibo, Økonomisk virksomhed, Floridienne, Fradragsret

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32320967