Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Økonomisk optimering af foderrationen i relation til NorFor - behov og tilgange

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

  • Heard Health and Produktion Management
  • Department of Animal Health and Bioscience

Planlægning af økonomisk optimal fodring af malkekøer involverer mange beslutninger på en kvægbedrift. På grund af klimaets og andre ukendte forholds påvirkning i vækstsæsonen, samt usikkerhed om priser på andre fodermidler adskillige måneder forud, gøres kun en begrænset indsats mht. detaljeringsgraden af den foderplan, som først skal bruges efter vækstsæsonen. Derfor udarbejdes først et foderbudget, som umiddelbart før den pågældende fodringssæson afløses af en detaljeret foderplan. Der er tale om en hierarkisk beslutningsproces, hvor ukendte faktorer og beslutninger truffet på ét tidspunkt fastsætter nogle af rammerne for de følgende beslutninger, som til sidst fører til detailfoderplanen og den praktiske udfodring.

Original languageDanish
Title of host publicationUdredningsrapport om økonomisk foderoptimeringi den enkelte besætning baseret påNorFor Plan
PublisherAarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Publication year2009
Pages7-12
Publication statusPublished - 2009

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 3036275